Bondye revele tèt Li bay lèzòm atravè Pawòl Li!

Bible

Pawòl ki ekri a se Labib,

epi Pawòl ki vivan an se Senyè Jezi Kris, Pitit Gason Bondye a!

Ti Rale

1 a 10
Ti Rale 11
a
20
Ti Rale 21
a
30
Ti Rale 31 a
40
Ti Rale 41 a
50
Ti Rale 51 a
60
Ti Rale 61 a
70
Ti Rale 71 
a
80
Ti Rale 81 
a
90
Ti Rale 91
a 100
Ti Rale 101 a 110
Ti Rale 111 a 120
Ti Rale 121 a 130
Ti Rale 131 a 140
Ti Rale 141 
a
150
Ti Rale 151
a 160
Ti Rale 161 a 170
Ti Rale 171 
a
180
Ti Rale 181 
a
190
Ti Rale 191 a 200
Ti Rale 201 a 210