1. · Enpòtans Labib
 2. · Eske Kretyen ta dwe nan obsève Saba?
 3. · Nan ki sosyete n ap viv Jodi a?
 4. · Pa gen anpil moun k ap sove?
 5. · Rezilta Levanjil la
 6. · Viv pa lafwa
 7. · 5 piliers du salut (La grâce)
 8. · 5 piliers du salut (La repentance)
 9. · 5 piliers du salut (La foi en Jésus-Christ)
 10. · 5 piliers du salut (La nouvelle naissance)
 11. · 5 piliers du salut (La persévérance)
 12. · Akòz kisa nou sove ?