KJV Kreyòl

Nouvo Testaman

Vèsyon: OSS Ministry

Edisyon 2017